Data-Lyse Wat ik zoal doe:

 • Interim Management.
 • Business Intelligence, data analyse en ontwikkeling van marketing applicaties.
 • Software ontwikkeling scholen (PRO-RATO leerlingvolgsysteem).
 • Software voor veiligheid in de olie- en gaswinning.
 • Website ontwerp en ontwikkeling.
 • Systeem beheer en applicatie ontwikkeling.
 • Systeem architectuur en ontwikkeling.
 
 

Producten

 • Data-Lyse framework: Software voor het bouwen en onderhouden van websites.
 • Pro-Rato leerlingvolgsysteem: Software voor brede scholen en speciaal onderwijs.
 
Data-Lyse Framework

Het Data-Lyse framework is een set modules om websites te bouwen en te onderhouden.

De nadruk ligt op non-profit organisaties en het MKB.


Website gebouwd met het framework:
Planning en Rapportage Omgeving voor Registratie en Analyse voor het Totale Onderwijs

Lesgeven en observeren, vastleggen, analyseren, toetsen, plannen, uitvoeren.

Ontwerp vanuit de praktijk en ondersteuning van de leerkracht.

Pro-Rato is ontworpen door leerkrachten en gemaakt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk in de klas.

Daarom is Pro-Rato te gebruiken op een tablet, laptop of PC in de klas en zorgt de planning ervoor dat de leerling gemeten wordt op de ideale leeftijd voor een bepaalde ontwikkelingsleerlijn.

De vragen zijn voorzien van informatie over hoe de vraag geïnterpreteerd moet worden zodat de scores tussen verschillende groepen te vergelijken zijn. Met de vergelijking kunnen leerlingen ingedeeld worden naar het ontwikkelingsniveau.

Een ander belangrijk uitgangspunt uit de praktijk is het vormen van flexibele instructie groepen. Hiermee kan per leerling precies de juiste instructie worden aangeboden. De instructie groepen zijn bovendien niet gebonden aan een klas en kan er klas overkoepelend worden gewerkt, zodat meerdere instructiegroepen tegelijk kunnen worden  begeleid, door verschillende leerkrachten. Daarbij kan er ook rekening worden gehouden met de kwalificaties van de verschillende leerkrachten en hoeft men zich niet te verdiepen in de voorbereiding van alle instructie groepen.

Van doelen naar groepsplannen de vertaling in een meetsysteem.

Door de nieuwe manier van lesgeven waarbij de ontwikkeling van een leerling steeds persoonlijker ingevuld wordt, is er een gat ontstaan tussen de observaties / vastgelegde ontwikkeling en de inhoud en eisen van de verplichte toetsen.

Het loslaten van een methode, waardoor er veel gerichter kan worden ingegaan aan de persoonlijke behoeften van de kinderen, wordt over het algemeen als risicovol ervaren. Komen alle door de inspectie gestelde doelen dan wel aan bod en zo ja, hoe kan ik dan als leerkracht aantonen dat ik met deze leerling aan die doelen heb gewerkt.

Pro-Rato vult dit gat tussen wat er in de praktijk in de klas gedaan wordt en de vaste toets eisen en/of de doelstelling van de school.

De vertaalde doelen bestaan uit een aantal sets met gecategoriseerde vragen die op een bepaalde streefleeftijd worden aangeboden aan de leerlingen. Per vraag wordt door middel van een score vastgelegd of de leerling het betreffende onderwerp beheerst. Per vraag kan ook een specifieke opmerking vastgelegd worden zodat per leerling een rapportage gemaakt kan worden over specifiek zwaktes en sterktes.

De scores kunnen vervolgens geanalyseerd worden om te bepalen of een leerling of een groep extra instructie nodig heeft voor een bepaald vakgebied. In de planning kan aangegeven worden hoe vaak een leerling deze extra instructie heeft gekregen zodat ook deze informatie in het leerling detail rapport opgevraagd kan worden (bijvoorbeeld bij de oudergesprekken of voor de inspectie).

Het leerlingvolgsysteem kan gevuld worden met onze lijst met vragen en "open" vragen voor extra instructie. Ook is het mogelijk dat de school eigen doelen heeft en dat daaruit de vragen moeten worden ontwikkeld. Hiermee kunnen wij u helpen door te assisteren in de vertaling en/of door de vertaalslag voor u te doen.

Gebruik in de klas (tablet, laptop of PC).

Het gebruik van Pro-Rato in de praktijk:

 • Het systeem biedt uitgebreide selectiemogelijkheden voor het kiezen van een onderwerp, groep of leerling.
 • Biedt de zekerheid dat alle onderwerpen worden geregistreerd en voorkomt bovendien dubbele registratie.
 • Per registratie kan een opmerking worden toegevoegd. Deze opmerkingen geven in de leerling rapportage een precies beeld van de oorzaak van onder- of over presteren.
 • De ingebouwde planning toont voor elke leerling welke onderwerpen getoetst en vastgelegd moeten worden op basis van de leeftijd waarop een leerling de stof moet beheersen. Met behulp van eenvoudige filters kan bovendien getoond worden of er opnieuw getest moet worden bij een (te) lage score in een eerdere afname.
 • Met de ingebouwde analyse op leerling-, groep- of schoolniveau is een directe vergelijking tussen leerling prestaties mogelijk.
 • Instructie groepen bieden de mogelijkheid om voor iedere leerling het onderwijsaanbod op eigen niveau aan te bieden. Het systeem groepeert leerlingen en toont welke extra instructie nodig is.
 • Past uitstekend bij de "21st century" skills; innovatief, creatief, praktisch, onderzoekend en ondernemend onderwijs.
 • Werkt vanuit doelen dus geschikt voor alle jaargroepen.  Het systeem is methodeonafhankelijk, waardoor het in iedere school, bouw, groep en voor iedere leerkracht inzetbaar en werkbaar is.
 • Leerlingen zijn beter in beeld en er kan veel eerder worden ingegrepen bij over- of onderpresteren.
 • De voorbereidingstijd voor oudergesprekken en rapporten in geminimaliseerd. Zo zijn alle gegevens direct beschikbaar en overzichtelijk en schakelen tussen leerlingen bij een oudergesprek kost geen tijd.
 • Er is veel meer en beter gestructureerde informatie beschikbaar. (en via PDF direct te exporteren/printen)
 • De werkdruk enorm afneemt omdat observaties direct worden vastgelegd en doordat er veel minder overleg nodig is door standaardisatie (interpretatie is beschreven, score niveaus zijn standaard, alle vragen komen voor elke leerling aan bod in de planning, etc.)

Pro-Rato maakt het mogelijk weer toe te komen aan waar het voor de klas om gaat: Lesgeven.

 
 

Contact

 

Email: frans@datalyse.com
Data-Lyse Noordweg 68, 4333GJ Middelburg, mobiel 0636241780