U kunt via email of de menuknop OFFERTE een offerte of algemene- en prijsinformatie aanvragen ( frans@pro-rato.nl).

 

De prijsstructuur is een vast bedrag voor de eerste installatie en daarna een bedrag per leerling per jaar.

In het vaste bedrag is inbegrepen:

 • Datalyse web framework (waarmee ook deze site is gemaakt).
 • Het implementeren van een school specifieke stijl. (logo, kleuren, etc.).
 • PRORATO leerlingvolgsysteem (leeg, zonder vragen of categorieen).
 • Standaard modus: invullen, planning en analyse
 • Uitgebreide leerling detail informatie en rapportage.
 • Complete beheer omgeving voor administratie van groepen, leerkrachten, leerlingen, leerlingvolgsysteem vragen en algemene instelling voor de score niveau's, gebruikte kleuren, gebruik van de Cito en/of AVI module.
 • Administratie door de leerkracht van leerlingen en instructiegroepen

In het bedrag per leerling is inbegrepen:

 • Hosting van de website.
 • Licentie voor het gebruik van het Datalyse web framework.
 • Licentie voor het gebruik van het PRORATO leerlingvolgsysteem.
 • Optioneel de licenties voor het gebruik van de leerlingvolgsysteem vragen, cito, avi of DitBenIk.

Voor middelbare scholen en vakopleidingen is er de mogelijkheid om te participeren in een pilot. De kosten zijn dan geminimaliseerd (kostprijs). Bel of mail voor meer informatie over een pilot site (zie contact pagina).

 

Ook kunnen wij u helpen uw systeem in te richten naar uw specifieke wensen. Hiervoor bieden wij de mogelijkheid voor het volgen van trainingen (voor leerkrachten en administrators) en voor het adviseren in het realiseren van uw leerlingvolgsysteem gebaseerd op de doelen van uw opleiding. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudscontract waarmee u gebruik kunt maken van onze helpdesk en een korting krijgt op het uurtarief voor ondersteuning).