Suzanne Snoek

In mijn werk als leerkracht zie ik dat de werkdruk omhoog gaat door het vele observeren en vooral ook registreren. Leerlingvolgsystemen, groepsplannen, instructiegroepen, oudergesprekken, kinderdagboeken, CITO, alles moet je als leerkracht bijhouden. Daarnaast heb je nog overleg met ouders, collega’s, zorginstellingen etc. Met andere woorden oren, ogen en vooral ook handen en tijd te kort.

Wij hadden het idee dat dit eigenlijk makkelijker, eenvoudiger en leerkrachtvriendelijker zou moeten worden. De vraag naar een compleet systeem waar alles in zit, merkte ik in mijn eigen praktijk, bij mijn directe collega’s en op de andere scholen waar ik als trainer kwam.

Naar onze mening moet zo’n een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem de leerkracht helpen, vroegtijdig kan signaleren en inspelen op de behoefte van de leerlingen. Als leerkracht wil je planmatig kunnen handelen en zo het onderwijsaanbod en begeleidingsaanbod afstemmen op het lesgeven en de onderwijsbehoefte van leerlingen.

Met Pro-rato kom ik weer toe aan wat ik in het onderwijs wil doen; lesgeven en meespelen met de leerlingen; of ze nu 2 jaar, 4 jaar of 12 jaar zijn. Sámen werken aan iets, daar leer je van!

Petra van Otterdijk

De tijd vinden om de observaties in de groep op een correcte en voor de schoolleiding en inspectie acceptabele wijze vast te leggen komt steeds meer onder druk te staan. De bezetting van de groepen is steeds meer divers en veel eerder worden gedrags- en leerproblemen herkent. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze flexibiliteit en creativiteit, om zo de leerlingen allemaal op het juiste ontwikkelingsniveau te begeleiden. Is er geen mogelijkheid al deze zaken in één systeem bij te houden, zodat het werken vanuit de doelen weer een vanzelfsprekendheid wordt en iedere leerkracht daar, op zijn eigen manier, invulling aan kan geven? Is het niet mogelijk te werken zonder een  opgelegde (veilige) methode, zodat je er toch zeker van bent, dat alle doelen zijn behandeld?

Frans van Otterdijk

In 2007 ben ik als hobby gestart met de ontwikkeling van een tool om eenvoudig websites te maken, het data-lyse framework.
In 2010 ben ik begonnen met het digitaliseren van het papieren leerlingvolgsysteem van Petra en Suzanne. Dit is uitgegroeid tot Pro-Rato waarvan we in 2018 al weer versie 7 uitgebracht hebben i.v.m. de nieuwe privacy wetgeving.
Ik geef daarvoor binnen data-lyse leiding aan 3 part-time ontwikkelaars en een web designer.
Inmiddels is Pro-Rato veel meer dan alleen een leerlingvolgsysteem. Het bevat uitgebreide rapportage mogelijkheden, analyse tools, werkplan en diverse modules voor extra functionaliteit zoals Cito en DitBenIk.
Tevens zijn onlangs de leerlijnen gecompleteerd zodat met Pro-Rato een doorlopend volgsysteem beschikbaar is van 0 jaar tot en met groep 8, waarbij de leerlijnen voor verschillende leerjaren gecombineerd kunnen worden voor b.v. kinderopvang en de brede school.
Pro-Rato is bovendien bij uitstek geschikt voor gepersonaliseerd onderwijs en of een combinatie hiervan met vaste lesmethodes.