Trainingen en workshops:

Leerlijnen en leerdoelen
Samen met ons team worden de leerdoelen en leervragen geformuleerd binnen de leerlijnen die voor de school en of onderwijs belangrijk zijn.
Het aantal dagdelen en de hoeveelheid begeleiding is afhankelijk van de wensen van de school.


Leerlijnen, leerdoelen en werken met het invullen in Pro-rato
In deze workshop wordt geleerd hoe te werken met leerlijnen en leerdoelen in de praktijk.
De workshop vind plaats in het leslokaal van de leerkracht zodat de van manier van lesgeven, het aanbod van materialen en inrichting gebruikt kunnen worden.
Hiermee wordt in de praktijk geleerd om met de leerlijnen en leerdoelen te werken in pro-rato.
In de training worden ook organisatorische, didactische, instructie- en interactievaardigheden aangeleerd om daarmee het aanbod op de juiste wijze aan de leerlingen aan te bieden.
Door de focus op doelen krijg de leerkracht meer tijd en vrijheden waardoor er creatiever en speelser onderwijs aangeboden kan worden.
Hierdoor worden de leerlingen meer betrokken en hebben meer plezier. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van Pro-Rato.
Na deze workshop zijn de leerkrachten klaar om aan de slag te gaan met observeren en registreren.


Beredenerend aanbod en werken met de planning van Pro-rato
Een workshop waarin geleerd wordt vanuit pro-rato beredenerend aanbod per leerling klaar te zetten.
Hierdoor wordt op eenvoudige wijze voor iedere leerling het juiste onderwijsaanbod gegeven.
Ook hier wordt er weer gewerkt vanuit de eigen praktijk, waardoor er vanuit de planning doelgericht gewerkt kan worden met de groep en met iedere leerling individueel.
Klassenmanagement is een belangrijk onderdeel van deze training.


Analyse en rapportage voor de leerkracht
Hier wordt geleerd hoe Pro-rato gebruikt wordt voor de oudergesprekken, zorgbijeenkomsten of andere gespreksituaties.
Er wordt uitgebreid gewerkt met de leerling-detail rapportage zodat alle gegevens per leerling geanaliseerd en gerapporteerd kunnen worden.
Tevens wordt begonnen met het vastleggen en het invullen van de onderwijsbehoeften en diverse factoren per leerling en wordt geleerd dit per groep te analyseren.
Wij adviseren deze worshop voor de eerste oudergesprekken in te plannen.


Werkplannen en pro-rato instructiegroepen
In deze workshops wordt geleerd hoe de gegevens uit Pro-Rato op groepniveau gerapporteerd worden in een werkplan.
Tevens wordt geleerd hoe met de leerling gegevens en eventuele Cito resultaten, instructiegroepen gemaakt worden.
Het systeem helpt de leerkracht hierbij met automatisch groepindeling en bevat voorbeelden met de beschrijving, acties, materialen, etc. die nodig zijn voor de instructiegroep.
De evaluatie van de instructie wordt per leerling vastgelegd en is beschikbaar in het leerling rapport.
De leerkracht gaat in de workshop meteen aan de slag met de eigen groepen en leerlingen.
Na deze bijeenkomst zijn de werkplannen gemaakt en kunnen direct worden gebruikt in de praktijk.


Verdiepingsonderdelen
De trainingen en workshops kunnen gecombineerd worden of toegevoegd worden aan andere workshops of aan begeleidingsbijeenkomsten.
  • Agenda: het werken met de agenda binnen Pro-rato  (max 2 uur)
  • CITO: het invullen van Cito in pro-rato en de analyse van de resultaten (1 uur)
  • Rapport (groep 1-2): Dit ben ik (max 1 uur)
  • Letterblad voor groep 1/2 (max 15 min)
  • Factoren en onderwijsbehoeften (max 1 uur)
  • Analyse voor IB-ers en kwaliteitsbeheerders (max 1 uur)
  • Beheerder en administratie (2 x 1,5 uur)
  • Jaarlijkse "opfris" cursus (duur afhankelijk van de input en vragen)
Implementatie van het systeem / begeleidingsbijeenkomsten:
Loopt het? Lukt het?  Zijn er nog aanvullingen vragen?  Praktische bijeenkomsten met begeleiding. 
Duur: ±1 uur


Speciale trainingen op aanvraag